Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (21)

HỒNG PHI CẦU ĐẠO
*Hồng Phi: Dạ kính bạch sư ,con xin cảm niệm ân đức của sư đã dạy con học đạo.
Con cầu đạo nhiều năm nhưng chưa đc ngộ đạo ,khi huynh Sỹ có nói con nghe nhưng thật sự ko muốn tin ,vì con thấy hụt ...
VÔ PHÁP HỎI ĐẠO SƯ TAM VÔ
** Vô Pháp: Dạ thưa Sư, cho con xin hỏi. Trong kinh có nói:
"Đức Phật đặt tay xuống đất rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới".
Câu này có nghĩa là gì ạ?
***Sư Tam Vô: Câu này con nên t ...