Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (36)

DUYÊN AN VỊ PHẬT
DUYÊN AN VỊ PHẬT
♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦
Trôi lăn trong cảnh bể dâu
Bơ vơ lạc lối nơi đâu là Nhà
Lang bạc khắp chốn Ta Bà
Mong tìm được lối thoát ra hồng trần

Khổ công tìm kiếm xa gần ...
VỌNG TƯỞNG
VỌNG TƯỞNG
**********
Đạo đời cứ thuận tùy duyên
Muôn người Vọng Tưởng rước phiền vào thân
Lăng xăng trong chốn hồng trần
Dù Phật đến rước vạn lần vẫn trôi

Lang bạc tìm kiếm xa ...
BÈO TÌM BẾN
BÈO TÌM BẾN
*****
Bèo không tướng thấy mình trôi nổi
Cố kiếm tìm bến đỗ nương thân
Nơi đâu trong chốn hồng trần
Bèo kia ghé được không cần trôi lăn

Theo dòng nước lăng xăng chả ...
Thoát Mê
Thoát Mê
♦•♦•♦•♦
Bao nhiêu đời lăn lộn
Mong được thoát bờ mê
Khi trực nhận trân báu
Tỏ rõ chân thật trần

Lìa bỏ hồng huyên ảo
Liền ở tại tánh như
Thường hành pháp vô trụ ...
TẾT NGUYỆN
TẾT NGUYỆN
*****
Mừng xuân đón Tết khai niên
Nguyện cho nhân thế hết phiền lo âu
Ai duyên đều rõ mình Giàu
Nhận ngay ngọc quý bảo châu nơi mình

Từ nay hết tử hết sinh
Trần g ...
THIỀN
THIỀN
♦¤♦¤♦¤♦

An lạc hạnh phúc đâu xa
Ngay nơi tự tánh vậy mà tìm đâu
Bắt chân quán chiếu tìm cầu
Mong nhận chân lý thoát sầu trầm luân

Ngồi thiền mộng cảnh như xuân
Khi ...
TÌM PHẬT
TÌM PHẬT
¤•¤•¤•¤
Suy nghĩ kiến luận mà thông
Là đàng Sanh Tử lông bông sáu loài
Tự thân chính Phật đây rồi
Ngay mình không nhận kiếm hoài nơi đâu

Tam Vô
01/10/2022

Ng ...
DUYÊN HÀNH
Duyên Hành
•♦•♦•♦•

Đạo đời cứ thuận tuỳ duyên
Việc nào hảo ý hành liền không lo
Cõi trần là cõi mượn cho
Đừng đợi rối rắm mới lo về nhà
Vô lo vô nghĩ thế là
Vô danh vô lợi thế ...
LỜI VÀNG
Lời Vàng
♦•♦•♦
Lời chào của Đức Thích Ca
Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn
Ngàn năm vẫn mãi trường tồn
Đời người cái Ngã sưng tôn cao vời

Tự cho Ta quý nhất đời
Người ki ...
CẢM NIỆM PHẬT MẪU QUÁN THẾ ÂM
CẢM NIỆM PHẬT MẪU
♦♦♦♦♦♦♦
Đại duyên Mẹ ở Ta Bà
Mười hai nguyện lớn Phật Đà Mẹ thi
Cũng vì con trẻ ngu si
Chấp mê bất ngộ mãi đi luân hồi
Nay con tỏ ý Mẹ rồi
Con đường sanh tử con Th ...