Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

VỌNG TƯỞNG

  • Chia sẻ:

VỌNG TƯỞNG

**********

Đạo đời cứ thuận tùy duyên

Muôn người Vọng Tưởng rước phiền vào thân

Lăng xăng trong chốn hồng trần

Dù Phật đến rước vạn lần vẫn trôi

 

Lang bạc tìm kiếm xa xôi

Ngờ đâu hạnh phúc tại ngôi nhà mình

Là nơi bất tử bất sinh

Ngay mình không ở Tưởng chi trôi hoài

 

Muốn tan biến kiếp mệt nhoài

Dừng ngay cái Tưởng không ngoài không trong

Hành ngay Tự Tánh là xong

Tưởng chi rồi phải lông bông sáu đàng

 

Không Vọng không Tưởng tự an

Muôn thời người mãi sống nhàn thảnh thơi

Ung dung trần cảnh dạo chơi

Tùy duyên tỉnh thức Đạo Đời thong dong

 

Tam Vô

06/03/2023

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận