Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

HỒNG HẠNH HỎI ĐẠO

  • Chia sẻ:

+ Hồng Hạnh ở Daklak hỏi: Mô Phật con chào thầy, Con sinh 04 - 08 - 1977, Con muốn hỏi về hiện tại và trong năm nay làm ăn như thế nào ạ? gia đình có gì uẩn khúc không ạ? Cửu Huyền thất tổ nhà con có được tốt đẹp không ạ? Xin thầy hoan hỉ cho con biết với ạ?

+ Tam Vô: Ta ko phải là Thầy

+ Hồng Hạnh: Trả lời vậy thôi hả, Vậy con hỏi để làm gì? Vậy thì phải sưng hô là gì cho được? Vậy người là gì Để con biết đường?

+ Tam Vô: Ta tặng người bài kệ:

AN GIA

Hạnh phúc nào có đâu xa

An nhiên tự tại ngay Nhà mình thôi

Có gì mà kiếm xa xôi

Tiền tài danh lợi là nôi não phiền

Còn tìm còn kiếm đều điên

Buông đi vọng tưởng tự yên ngay mình

Gia đình tự khắc an minh

Cửu huyền thất tổ tự mình thoát ra

Nguyện cho người rõ Quê Nhà

Dẫn đàn con nhỏ lìa Ma ngay mình

Tham sân si ngã bất sinh

Cả nhà người sẽ hằng minh an nhàn

 

Tam Vô

03/11/2022

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận