Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (6)

KHAI NGỘ
KHAI NGỘ
*****
Ngọc Quý nào ở đâu xa
Ngay nơi Tự Tánh Sư Cha khai THIỀN
Loay hoay tìm mãi chữ Yên
Bảo Châu không nhận Ngọc Liên chẳng nhìn

Cái Nghèo luôn thấy ở mình
Nợ nần c ...
TRỞ VỀ
Trường Đăng ở Sài Gòn trình kệ cúng dường Sư Cha Tam Vô:
TRỞ VỀ
*******
Vì một niệm động lạc hồng trần
Hạ phàm trải nghiệm thú nhân gian
Tưởng đâu rong chơi một vài kiếp
Nào đâu dí ...
CHỦ - KHÁCH
Tự Tánh ngay trong mình
Mà cứ tìm đâu xa
Ngộ nhận ta là khách
Không rõ chủ chính mình
Tham sân si từ đâu
Đều là do khách khởi
Nên khi không biết rõ
Chủ nô lệ cho khách
Từ khi được ...
Đúng - Sai
Đúng - Sai
¤¤¤¤¤¤¤¤
Phàm mọi chuyện trên đời
Đúng sai tự ta rõ
Đâu cần phải phân bua
Mà sa vào kiến chấp
Biết rõ NGƯỜIcần nói
Có phải tốt cho mình
Nếu sai thì sám hối
Còn đúng thì ...
QUY TÁNH
QUY TÁNH
¤----¤----¤
Trầm luân trong cõi ta bà
Vô minh đâu rõ Quê Nhà nơi đâu
Vọng niệm ái chấp hằn sâu
U mê dẫn lối tham cầu lợi danh
Nay Sư chỉ dạy rõ rành
Đâu là bản thể vô sanh p ...