Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:
Bài viết #THANH Y
ĐẠO CẢM THÔNG
Có một kẻ, từ khi sinh ra đời
Khi còn trẻ, luôn hồn nhiên vui vẻ
Vô âu lo, chẳng bao giờ buồn tẻ
Không muộn phiền, mà mãi thấy bình an
Rồi một ngày, chạy theo chuyện thế gian
Tự tay mình, ...
CHỦ - KHÁCH
Tự Tánh ngay trong mình
Mà cứ tìm đâu xa
Ngộ nhận ta là khách
Không rõ chủ chính mình
Tham sân si từ đâu
Đều là do khách khởi
Nên khi không biết rõ
Chủ nô lệ cho khách
Từ khi được ...