HOÀNG DIỆN HỎI ĐẠO TỔ ĐIỀU NGỰ ĐÀM HOA
¤— Hoàng Diện hỏi: Dạ thưa Sư Điều Ngự Đàm Hoa! Người không biết rõ ràng nghe người khác nói gì, không chịu tìm hiểu cho kỹ rồi tưởng ra mà nói có bị nghiệp nặng không?

THẤY NGHE NÓI BIẾT RÕ ...