Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

HOÀNG DIỆN HỎI ĐẠO TỔ ĐIỀU NGỰ ĐÀM HOA

  • Chia sẻ:

¤— Hoàng Diện hỏi: Dạ thưa Sư Điều Ngự Đàm Hoa! Người không biết rõ ràng nghe người khác nói gì, không chịu tìm hiểu cho kỹ rồi tưởng ra mà nói có bị nghiệp nặng không?

 

THẤY NGHE NÓI BIẾT RÕ RÀNG

AI PHẠM NHÂN QỦA MẤT ĐÀNG VÔ SANH

Hơn thua ganh ghét nói lời

Thêu dệt đủ thứ để rồi tai ương

Ta không CHO được phước phần

Ai làm lấy chịu nói gì được sao

Bài học quả báo thế nào

Các hàng môn đệ rõ lời không nghi

Bồ đề kiên cố vậy thì

Làm sao xứng đáng là người thiện nhân

TÂM trong ý sáng tỏ phân

Không có tạp niệm an nhiên cõi phàm

Khi hết TỨ đại RẢ TAN

Tự tại giải thoát không SANH luân hồi

Có duyên Ngự nói mấy lời

Mong rằng người hiểu rõ lời truyền trao

Thành TÂM sám hối AN nào

AI người chân thật THOÁT vòng lửa thiêu

Còn không quả báo thế nào

Các ông học ĐẠO rõ rồi phải không?

Còn không vọng tưởng lung tung

Suy đoán đủ thứ thật hư thế nào

"DỪNG" lại rồi sẽ rõ nào

CHỚ có nói bậy nói càng hại thân

Những lời CHÂN thật giải phân

Mong rằng thiện chí liệu thân THOÁT trần.

 

Ðiều Ngự Đàm Hoa.

5/1/2018

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

 

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang fanpage Điều Ngự Ưu Đàm đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang Điều Ngự Ưu Đàm. 

Bình luận (0)
Viết bình luận