Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:
Bài viết #Thanh Như
TUỲ DUYÊN HOÁ HIỆN
Dạ thưa Tổ..! Tại sao người lại ở cõi này mà hoá độ nhân sinh..?
TUỲ DUYÊN HOÁ HIỆN
***********
Tuỳ duyên Ta lại xuất phàm
Chín mươi triệu kiếp hoá truyền phá mê
Để cho chúng tỏ Bồ Đề
...
NGHI
NGHI
************
Thế nhân sao thật lạ kỳ
Cùng chung một thể cứ nghi nhau hoài
Trôi lăn bao kiếp mệt nhoài
Luân hồi sáu nẻo chín loài đeo mang

Nghi sao người có được An
Dính chặt ng ...
DUYÊN AN VỊ PHẬT
DUYÊN AN VỊ PHẬT
♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦
Trôi lăn trong cảnh bể dâu
Bơ vơ lạc lối nơi đâu là Nhà
Lang bạc khắp chốn Ta Bà
Mong tìm được lối thoát ra hồng trần

Khổ công tìm kiếm xa gần ...
VỌNG TƯỞNG
VỌNG TƯỞNG
**********
Đạo đời cứ thuận tùy duyên
Muôn người Vọng Tưởng rước phiền vào thân
Lăng xăng trong chốn hồng trần
Dù Phật đến rước vạn lần vẫn trôi

Lang bạc tìm kiếm xa ...
BÈO TÌM BẾN
BÈO TÌM BẾN
*****
Bèo không tướng thấy mình trôi nổi
Cố kiếm tìm bến đỗ nương thân
Nơi đâu trong chốn hồng trần
Bèo kia ghé được không cần trôi lăn

Theo dòng nước lăng xăng chả ...
Thoát Mê
Thoát Mê
♦•♦•♦•♦
Bao nhiêu đời lăn lộn
Mong được thoát bờ mê
Khi trực nhận trân báu
Tỏ rõ chân thật trần

Lìa bỏ hồng huyên ảo
Liền ở tại tánh như
Thường hành pháp vô trụ ...
KHAI NGỘ
KHAI NGỘ
*****
Ngọc Quý nào ở đâu xa
Ngay nơi Tự Tánh Sư Cha khai THIỀN
Loay hoay tìm mãi chữ Yên
Bảo Châu không nhận Ngọc Liên chẳng nhìn

Cái Nghèo luôn thấy ở mình
Nợ nần c ...
TẾT NGUYỆN
TẾT NGUYỆN
*****
Mừng xuân đón Tết khai niên
Nguyện cho nhân thế hết phiền lo âu
Ai duyên đều rõ mình Giàu
Nhận ngay ngọc quý bảo châu nơi mình

Từ nay hết tử hết sinh
Trần g ...
THIỀN
THIỀN
♦¤♦¤♦¤♦

An lạc hạnh phúc đâu xa
Ngay nơi tự tánh vậy mà tìm đâu
Bắt chân quán chiếu tìm cầu
Mong nhận chân lý thoát sầu trầm luân

Ngồi thiền mộng cảnh như xuân
Khi ...
TÌM PHẬT
TÌM PHẬT
¤•¤•¤•¤
Suy nghĩ kiến luận mà thông
Là đàng Sanh Tử lông bông sáu loài
Tự thân chính Phật đây rồi
Ngay mình không nhận kiếm hoài nơi đâu

Tam Vô
01/10/2022

Ng ...