Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tam Vô Đại Nguyện

  • Chia sẻ:

Tam Vô Đại Nguyện

--------------

Âm dương tứ đại xoay vần

Luôn sanh cuốn hút khó lần lối ra

Chúng sanh quên lối về nhà

Trôi lăn lặn ngụp mãi mà không hay

Tỷ năm Tỷ kiếp sa lầy

Luân phiên sáu nẻo biết ngày nào Thôi

Kẻ gieo Ác Nghiệp để rồi

Địa Ngục mở cửa bị lôi ngay vào

Rõ ngay đau khổ thế nào

Thân tâm đau đớn phải gào khóc than

Kẻ gieo ích kỷ nhỏ nhen

Tham cầu tham chấp sống hèn đua tranh

Làm thân Ngạ Quỷ phải đành

Hơn thua dụ dỗ để dành miếng ăn

Kẻ ham giết hại súc sanh

Ăn thịt hành hạ Vật đành ngậm môi

Kiếp sau thành Vật để rồi

Nhận ngay cảnh cũ đã từng gây ra

Ai gieo thiện nghiệp nhưng mà

Chấp vào ái luyến người nhà bà con

Nghiệp duyên dòng tộc vẫn còn

Quay lại vay trả để tròn Tánh Nhân

Ai gieo thiện hạnh mà Sân

Còn mang ngã mạn lớn dần không buôn

Phước về Thần Giới sống luôn

Hưởng cầu vái lạy của người u mê

Ai gieo phước thiện mọi bề

Giúp người giúp vật sẽ về cõi Thiên

An vui hưởng lạc ít phiền

Phước duyên đã hết về liền cõi Nhân

Tam Vô đã rõ mười phân

Dạo chơi trần cấu ai cần chỉ ra

Đại duyên xuống cõi Ta Bà

Phát lời Đại Nguyện chỉ ra lối về

Kẻ Đọa Địa Ngục u Mê

Biết được Pháp hiệu Tam Vô thoát liền

Ngạ Quỷ mãi dính ưu phiền

Thấy Tam Vô rõ thoát liền kiếp Ma

Súc sanh u tối nhưng mà

Nghe Tam Vô rõ thế là thoát mê

Ai cầu Bản Thể để về

Liễu Tam Vô Ý đường Quê hiển liền

Thần mà muốn hết đảo điên

Liễu Tam Vô Ý tan liền Ngã Nhân

Trời mà muốn thoát Tiên thân

Liễu Tam Vô Ý kiếp Nhân rõ Nhà

Đại Nguyện gửi đến Phật Đà

Mười Phương Chư Phật ở Nhà Chứng Minh

Tam Vô nói rõ việc mình

Luôn hành chỉ lối chúng sinh Về Nhà

Đại Nguyện đã phát nếu mà

Không tròn như thế Vô thà Tử Sanh

Ở trong sáu nẻo mãi hành

Đưa đàn con nhỏ loanh quanh về Nhà

Chỉ cần ai muốn thế là

Tam Vô đến đón về Nhà Như Lai

Đại Nguyện Bất Nhị Không Hai

Nguyện mà bất toại Tam Vô không về

Chúng sanh rối rắm trăm bề

Vô liền gỡ rối dẫn về quê xưa

Mãi hành không ngại nắng mưa

Sớm trưa Vô vẫn sẽ đưa người về

Về Nhà người hết u mê

Thường Lạc Ngã Tịnh nơi Quê của mình

 

Tam Vô

13/09/2022

 

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo


 

Bình luận (0)
Viết bình luận