Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

VĂN SƠN Ở TP. HCM HỎI ĐẠO SƯ TAM VÔ

  • Chia sẻ:

+Văn Sơn: Dạ thưa Sư, bình thường con đi làm hay đi công tác thì vợ con ở nhà thường hay lo lắng, cho nên con về Thất Sư học Đạo tối con tranh thủ chạy về nhà để vợ con khỏi lo ạ, dạ thưa Sư, con làm vậy có đúng không ạ?

***Tam Vô: Người Biết rõ vợ mình lo hay người đang Tưởng vợ mình lo? Thành Thật còn chưa làm được thì làm sao Chân Thật?

+Văn Sơn: Rơi lệ rồi quỳ xuống lạy liên tục và nói: con hiểu rồi, con xin cảm niệm ơn Sư ạ, con xin phép Sư cho con gọi điện thoại cho vợ ạ.

***Tam Vô: (mỉm cười) uhm

+Văn Sơn: Dạ con mới điện thoại cho vợ xong, con nói sự thật là đến gặp Sư học Đạo, dạ quả đúng như lời Sư dạy ạ, là do con tưởng tượng ạ. Con điện thoại cho vợ và con nói thật là con đi học Đạo con về trễ, vợ con rất hoan hỷ ạ. Con xin cảm niệm ơn Sư ạ!

***Tam Vô: Người nghe kệ đây:

Thành Thật - Chân Thật

***************

Mọi người chung sống với nhau

Hai chữ Thành Thật thế nào phải Thông

Nếu không sẽ mãi lòng vòng

Lươn lẹo lấp liếm hỏi lòng có An

 

Đến khi sự thật rõ ràng

Biết người lừa dối chữ An khó tìm

Dù cho giải thích hay im

Chữ Tin đã mất hỏi tìm sao ra

 

Thành tâm Sám Hối người ta

Thành Thật mọi lúc thế là người An

Niềm Tin thấy lại rõ ràng

Niềm vui hạnh phúc an nhàn bên nhau

 

Nhưng còn Chân Thật thì sao

Sống Chân và Thật thế nào phải Thông

Chân Thật chẳng thể cầu mong

Rõ Chân Thật Tướng là dòng Như Lai

 

Chân Thật bất nhị không hai

Không vọng không tưởng không sài Lý Do

Không ham tính toán so đo

Không trụ không chấp không lo não phiền

 

Chân Thật tự hết đảo điên

Muôn thời muôn khắc an nhiên cõi lòng

Ai ơi đừng mãi lòng vòng

Hành luôn Chân Thật cho xong cõi phàm

 

Duyên sanh thuận nghịch vẫn làm

Sống luôn Chân Thật là Đàn Vô Sanh

Đời người sẽ hết loanh quanh

An nhiên tự tại thường hành Chân Như

 

Tam Vô

21/08/2022

Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận