Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

THANH TỊNH HUỆ

  • Chia sẻ:

¤— MÊ THỜI CHÂN NHƯ THÀNH VỌNG TƯỞNG.

¤— NGỘ THỜI VỌNG TƯỞNG TỨC CHÂN NHƯ.

 

                                                      Ðiều Ngự Đàm Hoa.

                                                            21/7/2018

 

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận