Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

HỎI LÒNG

  • Chia sẻ:

¤— Sư Điều Ngự Đàm Hoa...! Khi con nghe người dạy rõ các pháp sanh, pháp diệt, vạn vật luân chuyển không ngừng...thấy cuộc sống này vô thường sanh diệt...Sư ơi! con chỉ muốn giải thoát khỏi sanh tử.

¤— Điều Ngự Đàm Hoa hỏi:

– Có thật là vậy không..?

Người nam nhân trả lời:

– Dạ thật thưa sư! 

Điều Ngự nói:

– Ừ! Nhưng không được rồi.

Người nam hỏi:

– Dạ thưa, sao vậy sư..?

Điều Ngự nói:

– Vợ con vừa điện hỏi thăm sức khỏe Ta và nhờ ta nhắn lại con...sao điện thoại con không liên lạc được, vợ con nói là nhà vừa trúng lô đất được mấy tỷ... Kiếm con về đi mua xe Toyota Camry.

Người nam nói:

– Thật hả sư?

Điều Ngự Đàm Hoa nói:

– Phải rồi! 

Người nam nói:

– Con về đây Sư!

Điều Ngự nói:

– Ta tặng người mấy câu kệ:

HỎI LÒNG

Luân chuyển bao năm với cuộc đời

Thử hỏi tại lòng còn đầy vơi

Thật tại ngay mình "KHÔNG" trần tục

Há viễn ảo si "TRỐN" hồng Trần.

 

Người nam nhân nói:

– Dạ đúng là con còn ham và dính mắc, chấp pháp, rồi tự trói mình. Chứ nếu con hành được như câu Sư nói là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" thì ai trói mà Giải thoát.

Điều Ngự Đàm Hoa nói:

– Con lừa 3 cẳng nhà mi đi đi!

Người nam nhân nói:

–Dạ vâng, thưa Sư con về ạ...

 

            Điều Ngự Đàm Hoa

                                             4/1/2021

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

 

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận