Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 16: Chỉ Có Những Người Quyết Chí Thành Tâm Cầu Đạo Mới Có Cơ May Thành Đạo

  • Chia sẻ:

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 16: Chỉ Có Những Người Quyết Chí Thành Tâm Cầu Đạo Mới Có Cơ May Thành Đạo

Giảng giải: Sư Điều Ngự Đàm Hoa

Kết tập: Đàm Nhi

Xin trích dẫn 1 đoạn trong bài pháp thoại này:

"ĐÀM NHI tôi đọc đến đây thắc mắc hỏi Sư Huynh: - Dạ thưa Sư Huynh! Muội thấy ai cũng nói thành tâm cầu đạo mà khi Sư HUynh hỏi mấy câu thử lòng thì họ: Một là nản chí bỏ đi, hai là sanh tâm nói những lời không đúng, ba là trong lời nói của họ nghi ngờ sư Huynh, em thấy nếu họ nói họ coi Sư Huynh là Phật tại thế mà lời nói- lại nói là Sư Huynh hiểu lầm Muội. - Muội nhớ Sư Huynh từng dạy cho Đàm Nhi: Nếu một người như Phật thì biết rõ ràng, chứ không phải suy luận- suy đoán mà nhìn rõ con người, hay nghe người đó nói , tự động biết một cách rõ ràng mồng một người đối diện là ai, tâm thức của họ diễn biến như thế nào , vì sao họ nói như vậy, biết một cách RẤT RÕ RÀNG chứ không phải là suy đoán, suy luận hay là dùng năng giác sở giác; có phải vậy không thưa Sư Huynh?

Mời quý đạo hữu nghe hết bài pháp thoại:

 

 

Bình luận (0)
Viết bình luận