Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Điều Ngự KÍNH DÂNG MẸ

  • Chia sẻ:

Mỗi năm đại lễ VU LAN

Điều Ngự lại về đoàn tụ Mẹ Cha

Bao năm khổ nhọc buôn ba

Nuôi Ngự khôn lớn hạnh nhân giúp đời

Nhớ lại cảnh khi còn bé

Mẹ ẳm bồng cho con bú mớm cơm

Khi con Dại khóc la hờn

Mẹ không quản ngại, ru lời à ơi

Và khi CON bé nằm nôi

Đái ỉa ra tã Mẹ không phiền lòng

Cả lúc con nằm ở chiếu

Đái ỉa ướt mùng ướt hết Mẹ Cha

Vậy mà không có rầy la

Chỗ ướt Mẹ nằm khô ráo phần con

Đến khi con bước lon ton

Dìu con từng bước sợ con té nhào

Đến khi học nói học chào

Mẹ lại chỉ nói nghĩa nào cho thông

Và khi đi học lông bông

Mẹ lại đi kiếm ngồi trông con về

Đến khi khôn lớn mọi bề

Mẹ lại dạy bảo giúp đời nhé con

Đó chưa kể khi trong bụng

Một tháng thì như cục huyết non

Sợ không giữ được thai tròn

Đi đứng lo sợ ngủ không an lòng

Tới tháng thứ hai lại còn

Ăn bao nhiêu cũng ói oàn hết ra

Thân sanh tiều tụy vậy mà

Thế Mẹ vui sướng mình còn thai nhi

Tháng ba tháng bốn lại kì

Bụng to hơn trước mặc đồ khó coi

Tháng năm tháng sáu to tròn

Đi lại khó nhọc hình hài ốm o

Tháng bảy tháng tám càng to

Ngũ tạng bị ép dành riêng thai mình

Tới tháng thứ chín lại sinh

Đớn đau la hét tưởng chầu Diêm Vương

Và Còn máu huyết chán trường 

Ào ào như nước thấy mà xót thương

Vậy mà lắm kẻ không thương

Ngỗ nghịch đủ đường làm khổ Mẹ Cha

Hôm nay Ngự lại viết ra

Công CHA nghĩa MẸ khó mà giải phân

Vì Mẹ Ngự đã thác trần

Chỉ còn mộ phần ở cõi trần gian

Nay về thăm Mẹ lệ hàng

Nhớ khi còn sống không màng vì con

Mà nay Mẹ đã không còn

Chỉ còn phần mộ lạnh tanh cõi này

Ngự nay cảm đức công ngàn

Sanh ra Điều Ngự chỉ đàng người mê

Đến nay tháng hiếu vậy thì

Mẹ chứng Điều Ngự khắc nghi công vàng

Và nay Ngự ở cõi phàm

Gắng làm những việc Phật đà hữu duyên

Mẹ trên Phật giới cõi thiêng

Chứng lòng Điền Ngự KÍNH hương TẠ Người..!

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

24/8/2017 nhằm ngày 3/7/2017 Âm lịch

Ðiều Ngự Đàm Hoa...KÍNH BÚT.

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

 

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận