Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

AI CŨNG VỐN CÓ TỰ TÁNH CỦA MÌNH, KHÔNG THIẾU KHÔNG THỪA, NHƯ NHƯ VẬY THÔI,  PHẢI DÙNG CÁI ĐẦU TRÍ TUỆ CỦA MÌNH KHÔNG BẠ GÌ TIN ĐÓ

  • Chia sẻ:

¤ — Dạ thưa Sư Điều Ngự Đàm Hoa! Con thấy rõ ràng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật nói tất cả chỉ là "HÓA THÀNH", "KHÔNG THẬT" mà chỉ có MỘT THỪA thôi.

— Tại sao có vị nói PHẬT dạy 84.000 PHÁP môn. Con thấy không phải, nhờ Sư giảng nói cho con chỗ này ạ.

¤ — Vâng, Ngự Tặng Người bài kệ:

 

AI CŨNG VỐN CÓ TỰ TÁNH CỦA MÌNH, KHÔNG THIẾU KHÔNG THỪA, NHƯ NHƯ VẬY THÔI,

 PHẢI DÙNG CÁI ĐẦU TRÍ TUỆ CỦA MÌNH KHÔNG BẠ GÌ TIN ĐÓ

 

Như Lai nói rõ khỏi va

Chính KINH DIỆU PHÁP Như Lai nói rồi

Vì chúng căn Tánh không đồng

TA lập hóa thành dẫn dụ các Ngươi

Khi qua phương tiện đó rồi

Các ông bỏ kiến để thời NGỘ ra

Cũng vì nhị kiến tà MA

Chấp dính phương tiện chửi TA hai lòng

Vọng kiến là của các ông

TA chỉ nói rõ vì người hỏi ra

Ví như trưởng giả nói ra

Các con mau xuống TA cho ba thừa [xe]

Nhưng rồi chỉ có một thừa

Vì ai TA phải nói lời như kia?

Vì Con Ta muốn ham chơi

Đang ham VUI sướng biết gì lửa thiêu

Làm Cha phải hiểu bao điều

Chỉ biết hóa độ cho Con của mình

Nhưng mà cuộc sống bình sinh

AI chịu hiểu lời nói rõ của TA

Các CON vốn sẵn như TA

Phải Nhớ cho kỹ không sa luân hồi

Khi TA nhập niết bàn rồi

Chỉ để con trẻ Nhất Thừa mà thôi

Bởi vậy các Tổ thảnh thơi

Vác một chiếc giầy ẩn dụ Như Lai

Nhất thừa là một không hai

Vượt QUA SANH tử không SANH não phiền

Các ông không hiểu nói xiên

Là đệ tử PHẬT nhưng mà hộ ma

Hôm nay duyên Ngự nói ra

Là lời của PHẬT rõ xa luân hồi

Mong Ai rõ nguyện thảnh thơi

Ðiều Ngự sám hối để Ai phiền lòng

Tất cả các pháp trong lòng

"BUÔNG" đi tất cả VÔ thừa hiện ra.

 

                Điều Ngự Đàm Hoa.

                   30/11/2017

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

 

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận