ĐẠO CẢM THÔNG
Có một kẻ, từ khi sinh ra đời
Khi còn trẻ, luôn hồn nhiên vui vẻ
Vô âu lo, chẳng bao giờ buồn tẻ
Không muộn phiền, mà mãi thấy bình an
Rồi một ngày, chạy theo chuyện thế gian
Tự tay mình, ...