Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (110)

VIÊN GIÁC TÁNH
Vỏ mê bao bọc lấy ta
Bao năm khổ lụy u mê nhận lầm
Giờ đây ánh sáng hằng luôn
Thấu hết ba cõi cái gì cũng xong
Hiện tại DỨT hết cõi lòng
Không gì che được thường hằng như như
Không thể n ...
RƠI VỀ NGUỒN
Bao năm hành bát nhã
Đã thấu được lý không
Tánh vốn thật đầy đủ
Thế mà chấp tâm này
Cầu sanh về cực lạc
Cực lạc lại ở đâu?
Không trụ vào các pháp
Kiến tánh phá tâm mê
Trực thấy ngay ...
DIỆU TRÀ
Tay bưng lấy một tách trà
Trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm
.....
An nhiên tự tại thong dong
Ở nơi trần thế không mong niết bàn
Niết bàn còn dính bụi nhang
Thôi đi tất c ...
BIẾT CÒN TƯỞNG
Ngày xưa con kiếm con tìm
Ngày nay đã biết còn tìm cái tri
Đức phật nói con ngu si
Tìm kiếm mà được là đi luân hồi
Bởi vậy ngài dạy hãy "THÔI"
Thôi tìm thôi kiếm là đời HÊ ...
TÁNH NHÂN
Trần gian thấy thật lạ lùng
Vui thì ham thích bồi hồi nhớ thương
Buồn thì ray rứt xót thương
BUỒN, VUI thọ giữ tim đau oán lòng
Cảnh nhân thế đời là thế
Nhân giả u mê ...
GỬI TẶNG TRI ÂM
Thiền Thanh không quán không cầu
Không nghĩ không tưởng luân hồi tránh xa
Vì tôi đã được nhận ra
Thiền Thanh VÔ tự hiện ra Đất Rồng
Thấy ông lạy lục dụng công
Tôi đây m ...
ÁI DỤC SI
Bạch hồ hỡi ngàn năm tu đạo quả
Vướng chữ Tình mà tan mất ngàn năm
Tình chi hỡi sao nhân sinh khổ đắm
Đã yêu rồi tham ái dục cuồng si
Như khờ dại như ai đều chấp nhận
Như lửa kia thiê ...
AN NHIÊN
Rồi có một chiều ngồi thanh thản
Không buồn không ghét chẳng bi ai
THẢ hồn theo gió không hư vọng
Thanh tịnh bình yên chốn cảnh hồng.

Ðiều Ngự Đàm Hoa.
20/10/2015


Nguy ...
NGỘ VÔ THƯỜNG
Duyên sanh các cảnh vô thường
Vương chi mấy cảnh vô thường làm chi
Thu đến đông tàn xuân lại tới
TA người năm tháng cũng tàn phai
Điều Ngự thấy rõ VÔ thường "Ngộ"
Vô nguy ...