Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:
Bài viết #Thiện Giác
TỈNH MÊ
Đức PHẬT chỉ Dạy chữ «Dừng»
Các ông vọng tưởng dẫn đường chúng mê
Làm cho chúng mất Bồ đề
Không sao thấy được đạo Ngài THÍCH CA
Vậy mong ông hãy nhận RA
Còn quán còn tưởng là sa luân ...
CHỚ CÓ LẦM
Trí học là của CON người
Cái Tánh VIÊN GIÁC vậy thì mà thôi
Lý luận các Pháp xa xôi
Càng xa chân lý làm sao rõ Nhà
Huệ Năng một chữ chẳng va
Làm sao rõ Biết đại thừa kim cang
Vậy n ...
HUYỄN
Tấu khúc hòa CA chốn thủy tình
Một mình an lạc tựa hồ sinh
Ngàn Thu trăng nước thơ mộng ấy
Lãng tử đa tình lạc cõi sinh
Một thời du ngoạn trong cảnh ấy
Lỡ mất đường về với Chân Quê
...
TÙY DUYÊN
Ngự nhìn "CÒN" Nước lục bình trôi
Thế Thái nhân sinh cũng vậy rồi
Thôi thì Ngự cứ theo dòng Nước
Trôi hoài trôi mãi tới biển khơi.

Ðiều Ngự Đàm Hoa
14/4/2018
Nguyện đem cô ...