Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Bài viết tag #Tổ Sư Thiền (6)

BIẾT RÕ CHẲNG VƯƠNG
¤—Huynh ơi! TU Thanh Tịnh Thiền của PHẬT dạy TU CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT.
— Vẫn lấy vợ được mà sao huynh không lấy AI?
¤—Dạ vâng, Muội! Muội nghe kệ:
BIẾT RÕ CHẲNG VƯƠNG

Khi ở trong đó được ...
CHUNG DUYÊN CÙNG NGƯỜI PHỔ GIÁC
Ngự nay cũng viết mấy lời
Cùng người duyên lớn nối dòng Như Lai
Cũng sắp đến một mùa mai
Cùng nhau đua sắc tỏa hương ngạt ngào
Nay duyên đã được dạt dào
Các người thiện chí PHỔ Thiền Như L ...