Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

VỌNG MÊ

  • Chia sẻ:

Mọi vật trên đời cũng hóa không

Thê nhưng nhân cứ mãi ngóng trông

Buôn ba tìm cảnh đời hư ảo

Vạn kiếp U mê KHÔNG lối về

Thấy nhân thế u mờ tăm tối

Đức Thích Ca chỉ rõ đường MÊ

Đạo Nhất Tự là lối đi VỀ

Chỉ cần THÔI, DỨT niết bàn hiện ra.

 

Điều Ngự Đàm Hoa.

25/8/2016

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận