Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

VỌNG TƯỞNG SANH

  • Chia sẻ:

Trùng trùng điệp điệp vọng thức sanh

Ảo ảnh trần gian tưởng mộng lành

Vô thức che mờ Chân Tánh thực

Địa lao mà cứ tưởng mộng lành

Ngoảnh đầu quay lại ôi bể thức

Trần lao ảo mộng thế hóa không.

 

Điều Ngự Đàm Hoa.

31/8/2016

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận