Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

-CẢM NIỆM ÂN CHA-

  • Chia sẻ:

CẢM NIỆM ÂN CHA

--------------

Vòng đời thế cục chuyển xoay

Đại duyên con xuống cõi này với Cha

Để quen với cõi Ta Bà

Cha liền hiện thế như là Chúng Sanh

Dạy con từng bước rõ rành

Cho con biết lật biết bò biết đi

Chỉ ra mọi thứ lạ kỳ

Cho con hiểu biết những gì thế gian

Hiểu Nhân Lễ Nghĩa rõ ràng

Hành hạnh Trí Tín an nhàn thảnh thơi

Giúp con biết sống ở đời

Nhân nghĩa trí tín lễ thời luôn thông

Đời con mãi được thong dong

Đối nhân xử thế một lòng thành tâm

Đến khi con đã trưởng thành

Biết lo biết nghĩ sống lành mọi nơi

Hết duyên Cha bỏ lại đời

Ra đi thanh thản về nơi Bồ Đề

Là duyên con thoát bờ Mê

Quyết tâm quyết chí tìm về Như Lai

Nhưng mà không gặp được ai

Cha lại thị hiện trên Đài Hoa Sen

Chỉ con trần thế bon chen

Tranh đua giành giựt sống hèn với nhau

Chỉ con cách thoát khổ đau

Nhìn ra Phật Tánh cùng nhau về Nhà

Đại duyên con thoát đường Tà

Nhận ra Bản Thể thế là hằng an

Sống trong trần thế an nhàn

Ung dung tự tại đón đàn cháu con

Thoát ra thế cục xoay tròn

Giúp con giúp cháu không còn trầm luân

Bốn mùa con mãi là Xuân

Cảm Niệm Cha đã bước chân xuống trần

Lời con chưa thốt một lần

Đến khi An Vị Kim Thân Phật Đà

Lòng con thật khó nói ra

Nghẹn ngào từng chữ như là trẻ thơ


Nói ra chữ rõ chữ mờ

Con đây Thức Tỉnh cũng nhờ Ơn Cha

Mãi mà không thể nói ra

Con xin quỳ xuống chân Cha vái Ngài

Cảm Niệm Cha đã chỉ bày

Cho con thức tỉnh dẫn bầy Cháu đi

Công ơn Cha bất tư nghì

Con không thể nói những gì trong con

Nhìn Cha dòng lệ lăn tròn

Mắt Cha đỏ ửng vì con của mình

Lòng con chỉ biết lặng thinh


Đến khi Cha gọi tên mình là CON

Trong con cảm xúc dâng tràn

Hai hàng dòng lệ tự lan mắt mình

Con luôn cảm niệm ân tình

Cha luôn mãi ở bên mình mọi nơi

Con nguyện sẽ mãi muôn thời

Đưa đàn con cháu được rời thế gian

Đến nơi thường lạc thanh nhàn

Đưa đàn con cháu về đàng Như Lai

Lời Nguyện bất nhị không hai

Theo lời Cha dạy Như Lai chứng lòng

Con đây chỉ có một lòng

Đưa đàn con cháu lòng vòng thoát ra

Con nguyện vẫn ở cõi Ma

Đến khi con cháu về Nhà Chân Như

Cha ơi! không có một từ

Tỏ lòng Cảm Niệm Cha Sư chỉ bày

Con xin tạm nói lời này

Cảm Niệm Cha đã ở đây cõi phàm

 

Tam Vô

11/10/2022

Cảm Niệm Ân Sư Cha

Nam Mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật

Nguyện Đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận