Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

CHÀNG CÙNG TỬ

  • Chia sẻ:

CHÀNG CÙNG TỬ

•♦•♦•♦•♦•♦

Ham chơi vào chốn Ta Bà

Hàng trăm tỷ kiếp quên Nhà Quê xưa

Trải qua bao kiếp gió mưa

Vui buồn khổ não vẫn ưa chơi hoài

 

Qua muôn kiếp sống mệt nhoài

Ham mê danh lợi nhận hoài khổ đau

Hốt phân cứ ngỡ làm giàu

Trôi lăn tỷ kiếp vẫn màu xám đen

 

Tìm Châu nên phải bon chen

Hơn thua giành giật sống hèn với nhau

Nhà mình vốn sẵn Bảo Châu

Mà không chịu nhận kiếm đâu bên ngoài

 

Cha luôn không tiếc mệt nhoài

Giúp muôn con thoát ra ngoài ngu si

Nhưng đàn con trẻ vẫn lì

Gặp ngay trước mắt kiên trì tránh Cha

 

QUYẾT TÂM KHÔNG NHẬN NGƯỜI NHÀ

Nghỉ Cha đến đón chỉ là dụ thôi

Cha đành diệu dụng giả trôi

Hốt phân Cha vẫn giúp lôi con về

 

Giúp bao con hết u mê

Nghe lời Cha bảo đi về Nhà ta

Con làm mọi thứ trong Nhà

Chẳng cần suy nghĩ thế mà con An

 

Thấy Nghe Nói Biết rõ ràng

Về đây con mới biết đàng Bảo Châu

Về đây mới biết Cha giàu

Về đây mới biết mình giàu như Cha

 

Từ nay con hết la cà

Không ham lang bạt Ta Bà loanh quanh

Về Nhà hết tử hết sanh

Là nơi thanh tịnh đất lành quê xưa

 

Ai ơi đừng đợi sớm trưa

Đừng ưa đừng luyến Nhà xưa hãy về

Về Nhà thoát khỏi vọng mê

Thường lạc ngã tịnh là Quê Niết Bàn

 

Tam Vô

24/11/2022

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận