Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

LÁNH TỤC

  • Chia sẻ:

¤—Huynh ơi! Huynh ẩn đâu mà mấy năm không thấy?
- Ngự trả lời cho Đệ hỏi:

 

LÁNH TỤC


Người đời vay trả trả vay
Tham sang phụ nghĩa quên người vì ta
Bởi vậy Ngự phải bớt va
Không gần những chỗ thị phi buộc ràng
Tránh xa những chuyện thế gian
Chỉ ai thật tình cầu Pháp Thích Ca
Ngự sẽ vì họ nói ra

Còn không, tự tại vương chi tới mình.

 

Điều Ngự Đàm Hoa

14/ 11/ 2016.

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

 

Bình luận (0)
Viết bình luận