Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 14: Học Đạo Để Biết Rõ Con Đường Giải Thoát Chứ Không Phải Để Chứng Thần Thông

  • Chia sẻ:

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 14: Học Đạo Để Biết Rõ Con Đường Giải Thoát Chứ Không Phải Để Chứng Thần Thông

Giảng Giải: Sư Điều Ngự Đàm Hoa

Kết tập: Đàm Nhi

Một ngày nọ, khi Sư Huynh tôi đang ở thất thì có một người Đệ học đạo điện thoại cho Sư Huynh tôi hỏi: Sư Huynh ơi! Đệ là Đệ Tử của thầy TT TTH ( xin được giấu tên) , ở Long Thành, Đồng Nai.

Đệ đi nhiều nơi, học đạo nhiều người nhưng chưa thật sự thấy ai có thể giải đáp được cho Đệ cảm thấy thỏa mãn các thắc mắc của mình, tình cờ Đệ lên mạng tìm và đọc được các bài kệ thơ của Sư Huynh Đệ cảm thấy Sư Huynh chính là người mà có thể giúp cho Đệ trong quá trình tu học đạo.

Đệ có một sư việc và thắc mắc này kính mong Sư Huynh vì Đệ mà chỉ bày: Đệ ngồi Thiền thấy thân và tâm tách ra, trạng thái này vi diệu quá! Tiếp theo phải làm sao để khỏi rơi vào ma đạo?

Mời quí đạo hữu lắng lòng nghe hết bài Pháp thoại Đàm Hoa kỳ 14

 

Bình luận (0)
Viết bình luận