Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Pháp thoại Đàm Hoa kỳ 18 - Người Phật Tử Hành Đạo Như Thế Nào Để Không Bị Lạc Đạo

  • Chia sẻ:

Pháp thoại Đàm Hoa kỳ 18 - Người Phật Tử Hành Đạo Như Thế Nào Để Không Bị Lạc Đạo

Giảng giải: Sư Điều Ngự Đàm Hoa

Kết tập: Đàm Nhi

Trong bài Pháp thoại Đàm Hoa kỳ 18 này, nhân duyên Mẹ đỡ đầu của Sư hỏi đạo tu pháp môn Niệm Phật A Di Đà - Pháp Môn Tịnh Độ , Sư chỉ dạy rõ ràng tu sao cho đúng pháp môn Tịnh Độ, giải thích cặn kẽ cho bà hiểu, đồng thời giảng nói cho mọi người hiểu tu sao cho đúng để không bị lạc đạo. 

 

Bình luận (0)
Viết bình luận