Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Bài viết tag #pháp thoại Đàm Hoa (51)

HỎI LÒNG
¤— Sư Điều Ngự Đàm Hoa...! Khi con nghe người dạy rõ các pháp sanh, pháp diệt, vạn vật luân chuyển không ngừng...thấy cuộc sống này vô thường sanh diệt...Sư ơi! con chỉ muốn giải thoát khỏi sanh tử. ...
THOÁT VÔ THƯỜNG THẤY CHÂN THƯỜNG
¤—Sư Huynh Ðiều Ngự ơi!
“Tiền tài, danh vọng, tình yêu” có thì phải giữ lấy sợ mất; mà có giữ thì cũng không bao giờ vĩnh hằng được.
Nay Em rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu Sư Huynh nói đâu là ...